Včelařský slovníček

Podmet

Prostor mezi dnem úlu a prvním nástavkem.