Přihláška a základní info

Včelařský kroužek mládeže (VKM)

Vedoucí kroužku

MilosIav Kazimour, Ladislav Sviták a Milan Vöröš.

Budeme se pravidelně scházet ve středu od 14:30.

Ve včelařské sezóně bude příroda často rozhodovat o tom, že se sejdeme i jindy. Předem dostanete SMS zprávou s místem a časem konání kroužku.

Pokud chceš chodit do kroužku, musíš vedoucímu předložit následující dokumenty:

Přihlášku a potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti - potvrzenou zákonným zástupcem.

Souhlas s pořízováním záznamů a jejich zveřejněním - potvrzenou zákonným zástupcem.