Včelařský slovníček

Med

Med se v nejpřirozenější formě vyskytuje ve včelstvu v plástech.
A mohli včelaři úl rozebrat, "nutí" včely stavět své plásty v rámečku.
Vrcholem snažení včel a včelaře je pak můj nejlepší produkt, plástový med:

Med

Plástový med:

  • Není znehodnocen vytáčením – oxidací. Kromě dřevěného rámečku lze zkonzumovat vše – tedy med včetně panenského vosku!
  • Nový rámeček bez mezistěny je kompletně vystavěný v květnu včelami a bez zásahu včelaře.
  • Kvalitu medu garantují přímo včely. Je zapečetěn jejich voskovou pečetísmiley
  • Panenský med je v panenských plástech a nehrozí jeho znečištěný.
  • Každou sezónu se podaří takto podaří „postavit“ jen pár rámečků. Váží kolem 1,6 kg.