Včelařský slovníček

Matka (královna)

Po většinu času jedinná v úle.

Život matky od početí:

Den  
1. Oplozené vajíčko
2.  
3.  
4. Čerstvou larvu začínají kojičky zásobovat mateří kašičkou a stavitelky začínají budovat matečník.
5. Larva je již přes celou buňku.
6.  
7. Larva matky je oproti dělničí krmena výhradně mateří kašičkou.
8. Stavba matečníku je dokončena a larva ho zcela vyplňuje.
9. Zavíčkování/uzavření matečníku.
10. Larva se začíná obalovat hedvábným vláknem.
11.  
12. Období klidu.
13. Přeměna kuklu.
14.  
15. Přeměna v dospělce.
16. Líhnutí