Včelařský slovníček

Cukr

Z chemického hlediska jsou cukry sloučeniny vodíku, kyslíku a uhlíku.

Ve včelařské praxi se setkáváme s několika druhy cukrů. Některé jsou prospěšné, jiné pro včely jedovaté.

Pro včelaře nejdůležitější:

Glukóza,

také zvaná hroznový cukr. Je produktem fotosyntézy, kdy se oxyd uhličitý a voda, za přítomnosti slunečního záření přemění na kyslík a glukózu.
Tvoří základ metabolismu většiny živočichů.
Spolu s fruktózou tvoří většinový podíl cukrů v medu.

Fruktóza,

zvaná ovocný cukr, protože je nejvíce obsažen v ovoci. Organizmy ji snadno štěpí na glukózu.
Spolu s glukózou tvoří většinový podíl cukrů v medu.

Manóza,

je součástí nektaru lípy (malolisté a stříbrné).
Včely a čmeláci neumí manózu strávit a pokud její v množství v těle hmyzu přesáhne určitou mez, dojde k blokaci metabolismu glukózy a hmyz hyne. Proto můžeme v suchých létech najít pod lipami tělíčka mrtvých včel a čmeláků.

Pokud se tyto cukry řetězí - spojují, vznikají složitější:

Sacharóza,

známý jako třtinový, javorový nebo řepný cukr. Včely tento cukr štěpí glukózu a fruktózu. Enzymem - invertázou, který vyměšují jejich hltanové žlázy.
Vyskytuje se v medu v malém množství.

Melecitóza,

cukr, který je ve vysoké míře obsažen v lesním - letním medu.
Jedná se dlouhý cukr, který velice rychle krystalizuje a tím způsobuje potíže při vytáčení medu.
Také včelám dělá problémy na něm "přežít" zimu.