Schůzky

2. schůzka v dílně ZŠ

20.4.2017

Nepřálo nám počasí, tak jsme se sešli v dílnách a shlédli film Kdopak by se včely bál.

20 minutový film jsme si zastavovali a povídali si o tom, co jsme právě viděli.

Již známe odpovědi na otázky:

Jaké jsou v úlu kasty včel? Umíme je rozlišit a tušíme, co která dělá.
Co je plást a co se na něm a v něm děje?
Kdo klade vajíčka?
Co potřebují včely k úspěšnému rozvoji?
Jak se včely dorozumívají - jak si řeknou o nově rozkvetlé jabloni?
Jak včely sbírají pyl? K čemu je?
Z čeho, jak a proč včely dělají med?


Filip mne potěšilsmiley. S tatínkem si doma vyzkoušeli vyrobit včelín a umístit do něj čmeláčí královnu.

2. schůzka v dílně ZŠ